Regulamin
Prosimy przeczytaj warunki korzystanie z portalu Xavienne.
Warunki podstawowe

Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat oraz nie używać portalu Xavienne do udostępniania plików do których nie ma upoważnienia. Wszyscy użytkownicy portalu muszą działać w zgodzie z prawem lokalnym oraz prawem autorskim. Xavienne jest dedykowana do użytku prywatnego i użycie biznesowe jest zakazany. Wszyscy użytkownicy zobowiązują się nie udostępniać do usługi Xavienne plików które łamią prawo w tym prawo autorkie. Każde udostępnienie pliku do którego nie posiada się praw zostanie zapisane, a plik usunięty.

Wszyscy użytkownicy poratalu Xavienne korzystają z niego na własną odpowiedzialność. Użytkownik musi zdawać sobie sprawę iż pliki udostępnione na portalu Xavienne nie są prywatne i mogą zostać udostępnione innym osobom,.

Warunki

- Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji regulaminu usługi Xavienne w dowolnym momencie.
- Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi.
- Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia pliku jeśli będzie niezgodny z prawem autorkim, prawem krajowym lub będzie godzić w dobre obyczaje.
- Jeśli okaże się że użytkownik używa usługi Xavienne do hostowania awatarów, emotikon, graik lub innych elementów swojej strony internetowej jego konto zostanie usunięte.

Informacje o prawie autorskim

Xavienne nie rości sobie żadnych praw do plików wrzucanych przez użytkowników.

Xavienne będzie rozpatrywać wszystkie zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich. Jeśli Twoje prawa zostały naruszone prosimy prześlij nam następujące informacje:

- fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
- Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone;
- opis materiału i informacji stanowiących naruszenie prawa, które są wystarczające, aby [[SITE_NAME]]] znaleźć materiał;
- Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;
- Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że korzystanie z materiałów w sposób, w jaki się na nie skarżyło, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
- Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem krzywdy i krzywoprzysięstwa, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Roszczenia można składać za pomocą strony zgłoś nadużycie.